Chrapiesz? Od czego zacząć?

Chrapanie jest bardzo powszechnym problemem. Trzeba jednak pamiętać, Że jest niebezpieczne dla zdrowia, a przy tym może być głównym sygnałem występowania bezdechów. Chrapanie jest etapem na drodze do rozwoju bezdechów, ale dopóki występuje jedynie chrapanie, nie jest ono bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

W związku z tym, przede wszystkim koniecznie trzeba zbadać czy chrapaniu towarzyszą bezdechy. Jest to niezbędne, ponieważ sposoby leczenia chrapania i bezdechów różniń się.
Aby zbadać, czy w czasie snu występują bezdechy, konieczne jest wykonanie badania nocnego. Jest to badanie, które polega na monitorowaniu u pacjenta pewnych, wybranych parametrów w czasie jednej nocy.

Najważniejszą częcią badania nocnego jest ocena wysycenia krwi tętniczej tlenem (tzw. saturacja). Gdy występuje bezdech, jego następstwem jest przejściowy spadek ilości tlenu we krwi (czyli spadek saturacji). To właśnie przejściowe niedotlenienie organizmu, a w tym serca i mózgu jest bardzo groźne i może powodować liczne choroby, jak choroba wieńcowa, zawał, udar, nadciśnienie tętnicze i wiele innych.

 

 

© All Right Reserved. Design by Broad Comm

Millemedica
Mille Medica Centrum Laryngologii i Alergologii
ul. Lanciego 13, 02-792 Warszawa
www.millemedica.pl
Materia� wydrukowany ze strony www.chrapanie-bezdech.pl
Wszelkie prawa zatrze�one. Przedruk jak r�wnie� inne wykorzystanie bez zgody autor�w jest �amaniem praw autorskich.
Wiadomo�ci zawarte na stronie, s� tylko om�wieniem tematu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia chrapania i bezdech�w nale�y skonsultowa� si� z lekarzem.