GRUPY RYZYKA

Aby oceniń czy znajdujesz się w grupie ludzi, którzy powinni skorzystać z konsultacji lekarza, prosimy wypełnij krótką ankietę.
Dla każdego z pytań z lewje kolumny wybierz odpowiedą w prawej kolumnie, najlepiej odpowiadającą Twojej możliwości zaśnięcia w danej sytuacji.

 

Przejdź do ankiety sprawdzającej czy jesteś w grupie ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

© All Right Reserved. Design by Broad Comm

Millemedica
Mille Medica Centrum Laryngologii i Alergologii
ul. Lanciego 13, 02-792 Warszawa
www.millemedica.pl
Materia� wydrukowany ze strony www.chrapanie-bezdech.pl
Wszelkie prawa zatrze�one. Przedruk jak r�wnie� inne wykorzystanie bez zgody autor�w jest �amaniem praw autorskich.
Wiadomo�ci zawarte na stronie, s� tylko om�wieniem tematu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia chrapania i bezdech�w nale�y skonsultowa� si� z lekarzem.