GRUPY RYZYKA

Aby ocenić czy znajdujesz się w grupie ludzi, którzy powinni skorzystają z konsultacji lekarza, prosimy wypełnij poniższą, krótką ankietę.
Dla każdego z pytań wybierz w prawej kolumnie, najlepiej odpowiadającą Twojej możliwości zaśnięcia w danej sytuacji.

Skala problemów snu wg Skali Epworth (zob. więcej informacji o tej skali)
Sytuacja, w której się znajdujesz Twoja możliwość zaśnięcia w tej sytuacji
Siedzisz i czytaszOglądasz telewizję


Siedzisz spokojnie w miejscu publicznym, np. w kinie lub w teatrze


Siedząc jako pasażer podczas godzinnej, monotonnej jazdy


Kładziesz się, aby odpocząć po południu


Siedzisz i rozmawiasz z kimś


Siedzisz spokojnie po jedzeniu (lunch, obiad) - bez alkoholu


W samochodzie, gdy stoisz kilka minut w korku


 

 

© All Right Reserved. Design by Broad Com.

Millemedica
Mille Medica Centrum Laryngologii i Alergologii
ul. Lanciego 13, 02-792 Warszawa
www.millemedica.pl
Materia� wydrukowany ze strony www.chrapanie-bezdech.pl
Wszelkie prawa zatrze�one. Przedruk jak r�wnie� inne wykorzystanie bez zgody autor�w jest �amaniem praw autorskich.
Wiadomo�ci zawarte na stronie, s� tylko om�wieniem tematu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia chrapania i bezdech�w nale�y skonsultowa� si� z lekarzem.