Chrapanie a zaburzenia erekcji

Co łączy chrapanie i zaburzenia erekcji?

Chrapanie jest objawem zaburzeń drożności dróg oddechowych.
Podczas snu u każdego z nas dochodzi do zwiotczenia mięśni i zwężenia cieśni gardła.  Przepływające w trakcie wdechu powietrze może u niektórych osób wywoływać drgania ścian gardła - chrapanie to dźwiękowy efekt tych drgań. Konsekwencją tego procesu jest zmniejszony przepływ powietrza do płuc i niedotlenienie organizmu. Chrapanie może współwystępować z bezdechami. Bezdech jest krótkotrwałą przerwą w oddychaniu, która może prowadzić do bardzo głębokiego niedotlenienia organizmu i w jego następstwie do innych poważnych schorzeń.

Czy chrapanie i bezdechy mogą mieć związek z zaburzeniami erekcji?

Mężczyźni, u których występują zaburzenia oddychania podczas snu, zdecydowanie częściej cierpią na problemy z erekcją.

W opublikowanym w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych badaniu przeprowadzonym na 1025 pacjentach z zaburzeniami erekcji, stwierdzono występowanie zaburzeń oddychania podczas snu o różnym natężeniu u ponad 80 % z nich.

Z kolei w grupie chorych z bezdechami stwierdzono częstość występowania problemów z erekcją u ponad 50% pacjentów!

W jaki sposób bezdechy wpływają na wystąpienie zaburzeń erekcji?

Jest wiele dowodów przemawiających za niekorzystnym wpływem bezdechów na jakość erekcji.
Przede wszystkim bezdechy nasilają objawy chorób, które same w sobie są czynnikami wywołującymi zaburzenia erekcji. Są nimi: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, podwyższony poziom cholesterolu, miażdżyca.
Ponadto, u chorych z bezdechami następuje skrócenie lub wyeliminowanie jednej z faz snu, tzw. snu REM, podczas którego w normalnych warunkach dochodzi do wielokrotnych samoistnych erekcji. Uważa się, że działają one ochronnie i ich regularne występowanie warunkuje prawidłowy wzwód. Brak snu REM wyklucza erekcje samoistne i zakłóca normalne funkcjonowanie organizmu w tym zakresie.
Potwierdzono też, że kolejne nawracające niedotlenienia organizmu wpływają  niekorzystnie na tzw. ciała jamiste, czyli przestrzenie w obrębie penisa, do których napływa krew w momencie wzwodu. Okazuje się, że u osób, u których występują nocne niedotlenienia, dochodzi do stopniowego zwłóknienia ciał jamistych. W konsekwencji stopniowo erekcje są coraz słabsze i coraz krótsze

Czy można temu zaradzić?

Każdej chorobie lepiej zapobiegać niż ją leczyć. Zaburzenia oddychania podczas snu  rozpoczynają się zwykle od łagodnego chrapania ale niediagnozowane i nieleczone przekształcają się stopniowo w przewlekły i niszczący organizm proces chorobowy. Jeżeli przez dłuższy okres, co noc będzie u pacjenta dochodziło do niedotlenienia tkanek, dolegliwości związane z erekcją będą narastać i utrwalać się. U chorych, u których głębokie niedotlenienie trwa wiele lat, leczenie zaburzeń erekcji może być niezwykle trudne.
Każdy chory z opisanymi problemami powinien poddać się badaniu nocnemu. Badanie takie wykonuje się w domu pacjenta i jest ono całkowicie nieinwazyjne. Badanie pozwala stwierdzić, czy podczas snu występują okresy niedotlenienia organizmu. Jeśli tak, konieczna staje się konsultacja u lekarza specjalizującego się w problematyce zaburzeń oddychania podczas snu i odpowiednia terapia.

 

 

© All Right Reserved. Design by Broad Comm

Millemedica
Mille Medica Centrum Laryngologii i Alergologii
ul. Lanciego 13, 02-792 Warszawa
www.millemedica.pl
Materiał wydrukowany ze strony www.chrapanie-bezdech.pl
Wszelkie prawa zatrzeżone. Przedruk jak również inne wykorzystanie bez zgody autorów jest łamaniem praw autorskich.
Wiadomości zawarte na stronie, są tylko omówieniem tematu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia chrapania i bezdechów należy skonsultować się z lekarzem.